Bądź jednym z nas. Nabór do Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Myślisz o ciekawej pracy? Wstąp do Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który właśnie prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Wymagania:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić m.in. osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która nie przekroczyła 35 roku życia. Kandydat musi mieć nieposzlakowaną opinię, być niekarany, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. I etap postępowania składa się z przeglądu i sprawdzenia dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań. Przeprowadzona będzie wstępna rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której sprawdzone zostaną umiejętności autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby, badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata oraz badania psychofizjologicznego.
II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:
- Test pisemny obejmujący: (test z wiedzy ogólnej, test ze znajomości języka obcego).
- Test sprawności fizycznej [normy sprawności].

- Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: www.morski.strazgraniczna.pl.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia