Dofinansowanie na sprzęt ratujący życie. Do rozdania 300 tys. złotych

Województwo Zachodniopomorskie wesprze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert pn. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich do rozdysponowania jest 300 tys. złotych. OSP będą mogły zostać doposażone m.in. w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, urządzenia GPS i niezbędny sprzęt potrzebny w codziennej pracy. Wnioski mozna składać do 31 marca br. 

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP. Dzięki niemu Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na większy dostęp do sprzętu ratującego życie i udział w szkoleniach.

– Strażacy OSP odgrywają niepodważalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale i są naturalnymi liderami integracji społecznej w środowiskach wiejskich. Chcemy finansowo pomóc drużynom strażackim w zakupie niezbędnego sprzętu do ochrony osobistej, doposażyć jednostki w ratujące życie Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, ale i promować różne formy aktywności społecznej i kulturalnej wśród młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że trudności w zdobywaniu funduszy to jeden z głównych problemów utrudniających funkcjonowanie OSP. Określając warunki konkursu, uwzględniliśmy uwagi strażaków – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i dodaje. – Zależy nam, by pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących jednostek.

Postępowanie konkursowe zostało podzielone na trzy zadania. Pierwsze dotyczy aktywizacji lokalnej społeczności. OSP będą mogły pozyskać do 3000 zł dotacji na szkolenia strażaków, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, naukę udzielania pierwszej pomocy, organizację zawodów sportowo-pożarniczych. Łącznie na ten cel zarezerwowano 85 tys. zł. Drugie zadanie pozwoli doposażyć jednostki OSP w niezbędny i niezwykle potrzebny sprzęt ochrony osobistej taki jak mundury, buty, kaski. Kwota przewidziana na realizację tej części konkursu to 100 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 5000 zł. Trzecie zadanie pozwoli dofinansować zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych oraz urządzeń GPS. Maksymalne wsparcie w tym zakresie to 6000 zł. Łącznie na ten cel Samorząd przeznaczył 100 tys. zł. Pozostałą część środków (15 tys. zł) przeznaczona jest na promocję konkursu. Ochotnicze straże mogą składać więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania statutowe dotyczące ogłoszonego konkursu. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora - Witkac.pl.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia