Gmina Płoty z dofinansowaniem. Co zostanie zrobione?

Place zabaw w Gostyniu Łobeskim i Wyszoborze zostaną rozbudowane. Dofinansowanie na ten cel, podobne jak na modernizację terenu przy ratuszu pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego samorząd gminy Płoty.

Wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał z zastępcą burmistrza Płotów Edytą Podgórską umowy na doposażenie dwóch placów zabaw oraz modernizację terenu przy płotowskim ratuszu.
W ramach pierwszego projektu istniejące już place zabaw w miejscowościach Gostyń Łobeski i Wyszobór zostaną doposażone w nowe urządzenia. Dodatkowo, plac zabaw w Gostyniu Łobeskim zyska także elementy siłowni plenerowej. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 33 723,00 zł.

Drugi projekt, na który podpisano umowę, pozwoli zagospodarować przestrzeń publiczną przy Urzędzie Miejskim w Płotach. W ramach pozyskanego dofinansowania zostaną wykonane ciągi piesze, zostaną zamontowane ławki oraz postawiona donica kaskadowa, która wkomponuje się w otaczającą zieleń. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 31 951,00 zł.

Realizacja inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy urzędzie Miejskim w Płotach” będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia