Idzie zimno. Skontrolowałeś już swój komin i piec? 

Przed nami chłodne dni i noce. To zaś oznacza nieuchronne rozpoczęcie sezonu grzewczego. Wcześniej jednak należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych i pieców. Dzięki niej możemy uchronić się przed pożarami i zaczadzeniem

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat dotyczący bezpiecznego użytkowania z przewodów kominowych. Odpowiednia kontrola pieców i systematyczne przeglądy kominów pozwolą zapobiec wielu pożarom, zatruciom tlenkiem węgla, a nawet śmierci.

Prezes KIK Marcin Ziombski przypomina, że kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Dbając o własne bezpieczeństwo, warto także wyposażyć mieszkanie w czujniki tlenku węgla.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej jeden raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w budynkach mieszkalnych obowiązuje usuwanie zanieczyszczeń w następujących terminach:
- przewody palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – 1 w miesiącu, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej,
- przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - co 3 miesiące,
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - co 6 miesięcy,
- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

Każdego roku Państwowa Straż Pożarna odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. W 2016 roku odnotowano 14 226 od urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 283 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. W sezonie grzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 roku PSP odnotowała 4 685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych. [źródło: www.kgpsp.gov.pl, dostęp 01.09.20017].
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia