Inicjatywy w rękach mieszkańców. Sami będą proponować uchwały

Mieszkańcy Trzebiatowa sami będą mogli proponować radnym, czym ci mają się zająć i jakie prawo uchwalić. Stanie się tak dzięki przyjętej przez radę miejską uchwale dotyczącej wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

Rada miejska na marcowej sesji przyjęła uchwałę, która reguluje kwestię przyznania mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej. Oznacza, to, że trzebiatowianie zyskają możliwość zgłaszania własnych uchwał pod obrady.

Projektu uchwały nie będzie mógł wnieść pojedynczy mieszkaniec, a utworzony z co najmniej 10 osób Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. To on przygotowuje projekt, który następnie trafi do przewodniczącego rady. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych Komitet rozpoczyna promocję projektu, a także zbieranie podpisów mieszkańców. Projekt musi podpisać co najmniej 200 osób. Dalej projekt uchwały wraz z wykazem podpisów trafi do przewodniczącego rady, gdzie zostanie poddany weryfikacji. Jeśli wszystko będzie dobrze, projekt wpisany zostanie do porządku obrad sesji. Trafi także do zaopiniowania komisjom stałym rady. Podczas prac komisji będzie mógł uczestniczyć pełnomocnik Komitetu. Rada miejska w czasie obrad będzie decydować o przyjęciu, odrzuceniu bądź oddaleniu projektu.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia