Konkurs „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”

Ruszył konkurs plastyczny pn. „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam” organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Jego celem jest m.in. propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie zaufania do Policji, oraz promocja służby dzielnicowego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół województwa zachodniopomorskiego. Jego integralną częścią są spotkania edukacyjne z uczniami placówek, w których trakcie zostanie przedstawiona postać dzielnicowego jako ” policjanta pierwszego kontaktu” gotowego nieść pomoc każdemu dziecku. Zadaniem konkursowym dla dzieci będzie stworzenie pracy plastycznej, pokazującej służbę dzielnicowego i sposób niesienia przez niego pomocy. Wszystko zgodnie z wyobrażeniem dziecka. Prace plastyczne mogą być wykonywane w dowolnej formie i będą oceniane przez policjantów, artystów plastyków, przedstawicieli Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie i zaproszonych gości. Efektem konkursu będzie wyłonienie dwunastu najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone i wykorzystane do stworzenia wyjątkowego kalendarza profilaktycznego na 2018 rok, przedstawiającego Policję i samego dzielnicowego, widzianego oczywiście oczami dziecka.

Zgłoszona do konkursu praca musi zawierać dane autora pracy, tj. imię i nazwisko dziecka, nazwę i adres placówki oświatowej, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela szkoły. Prace plastyczne należy przesłać na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin z dopiskiem „Dzielnicowy-policjant, któremu ufam”. Zgłoszenie prac konkursowych trwa do 17 listopada 2017 roku, następnie w grudniu odbędzie się wskazanie laureatów, ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste przekazanie nagród. Spośród zgłoszonych prac Jury wyłoni w każdej z kategorii wiekowej I, II, III miejsce i dodatkowo trzy wyróżnienia. Nagrodami w konkursie będą gry i zabawki edukacyjno-sportowe wspierające rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie www.gryfice.policja.gov.pl

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia