KONKURS NA BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Ruszyła XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Głównym celemprzedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy.Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP. Ocenie podlega wiele elementów, m.in. podwórze i obejście, budynki, drabiny, schody, instalacje, ciągniki rolnicze, przyczepy, maszyny rolnicze, pilarki, wyposażenie itp.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu dostępnym w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Termin zgłaszania gospodarstw do Konkursu upływa z dniem 31 marca 2017 r.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia