Kto zapewni schronienie osobom bezdomnym?

Gmina Trzebiatów przeprowadzi konkurs na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Obecna umowa na to zadanie kończy się w grudniu tego roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do 8 grudnia br.
 

Burmistrz Trzebiatowa ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym. Zakres zadania obejmuje całodobowe zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Trzebiatów.

Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez świadczenie usług przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, zapewnienie możliwości całodobowego przebywania w schronisku, zapewnienie miejsc do spania w ogrzanym pomieszczeniu, możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju, a także umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży itd.

Wysokość dotacji, jaka planowana jest na realizację tego zadania to łącznie 200 tys. złotych na okres dwóch lat, czyli po 100 tys. złotych na rok 2018 i 2019.

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Muzealna 5, 72-320 Trzebiatów, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 13.00.
W przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty termin złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Ośrodka najpóźniej dnia 08 grudnia 2017 r. do godziny 13.00 (nie decyduje data stempla pocztowego). Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie Iwona Frączek, pokój nr 8, w godzinach od 8: 00 do 11:00, tel. 91 38 73 132 wew.38.

Trzebiatowskie Schronisko dla Bezdomnych mieści się przy ul. Strumykowej 1. W budynku może przebywać docelowo 22 bezdomnych mężczyzn. W roku 2016 średniomiesięczny pobyt wyniósł – 15,41 w roku 2017 (okres sześciu miesięcy od stycznia do czerwca) – 11,33.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj: http://trzebiatow.naszops.pl/news/konkurs-ofert-w-zakresie-zapewnienia-s...

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia