Nowy wójt zaczyna spotykać się z mieszkańcami

Szerokie grono mieszkańców Niechorza wzięło udział w zebraniu wiejskim zainicjowanym przez sołtysa p. Wojciecha Pawluk vel Mikołajczuk  oraz radnych Rady Gminy Rewal.

Zebranie  odbyło się w siedzibie OSP Niechorze i dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych ze zmianą  na stanowisku wójta gminy Rewal oraz spraw dotyczących sytuacji finansowej  gminy. Jako pierwszy głos zabrał sołtys, który przedstawił sprawozdanie z dotychczasowych swoich  działań jak również działalności Rady Sołeckiej. Następnie swoje wystąpienie rozpoczął wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Paweł Żoła przedstawiając m.in. cele i strategie działania radnych, oraz aktualny stan zobowiązań gminy Rewal.  Następnie głos zabrał pełniący funkcję wójta gminy p. Maciej Bejnarowicz, który  szczegółowo przedstawił aspekty związane z wykonaniem budżetu, przyszłymi zamierzeniami i planami.

- Chciałbym przywrócić normalność. Normalność oznacza komunikację, szczerość, otwartość, transparentność, pełną wiedzę mieszkańców jeśli chodzi o sprawy, które wokół nich się dzieją – słyszymy na spotkaniu od p.o. wójta. Jak powiedział Maciej Bejnarowicz jego celem jest doprowadzić do bezpośrednich wyborów - tak abyście Państwo wybrali swojego, prawdziwego wójta - słyszymy. Podczas spotkania mieszkańcy zadawali także pytania i składali wnioski dotyczące kwestii związanych z drogami gminnymi i ich przebudową, pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jak również opłat związanych z odpadami komunalnymi.  Kolejne zebrania  dla mieszkańców poszczególnych sołectw są planowane na dzień 4 grudnia  w Pobierowie i 7 grudnia w Rewalu.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia