Organizują happening. Przyłączysz się?

Uczestnicy projektu „Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń” organizują happening połączony z przemarszem ulicami miasta. Do udziału w wydarzeniu zapraszają także mieszkańców.

Happening przeprowadzony zostanie na potrzeby programu realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Gryficach projektu pt. „Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń” (2015-1-PL01-KA219-01680_3) w ramach programu Erasmus+.

Tematem poniedziałkowego happeningu i towarzyszącemu mu przemarszu ulicami miasta jest „Restytucja i reintrodukcja gatunków zagrożonych". Celem wydarzenia jest kształtowanie wśród młodzieży i społeczności lokalnej postawy odpowiedzialności za stan środowiska, dostrzeże żnie przez młodzież oraz społeczność lokalną negatywnego i pozytywnego wpływu człowieka na środowisko, upowszechnianie wśród młodzieży oraz społeczności lokalnej wiedzy na temat restytucji i reintrodukcji gatunków zagrożonych w państwach partnerskich: Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii i Turcji oraz budowanie wśród młodzieży i społeczności lokalnej pozytywnej więzi z przyrodą.

Wydarzenie odbędzie się już w poniedziałek. Początek, godz. 11.00 na dziedzińcu LO im. B. Chrobrego.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia