Podejmują wyzwanie. Będą walczyć o środowisko!

Rega Arena przy współpracy z Gminą Płoty oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Czarnem przygotowują specjalny projekt dotyczący ochrony środowiska dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Marszałkowskiego – Program Społecznik na lata 2019 – 2021.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Płoty z udziałem sołectw do niej przynależnych. Realizacja projektu ma za zadanie pokazać znaczenie dbania o lokalne środowisko przyrodnicze oraz o jego estetykę. Projekt jest oparty na pewnego rodzaju zabawie polegającej na wyzwaniu do walki o środowisko. Uczestnicy gry wybierają dowolne miejsce w swojej miejscowości, aby uprzątnąć je ze zbędnych odpadów, mają na to dwa dni, po czym swoją pracę muszą udokumentować za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook zdjęciami tzw. „przed i „po”. Ważnym elementem gry jest fakt, że miejscowości same wzajemnie nominują się do podjęcia tego wyzwania, czyli po wykonaniu zadania dana miejscowość nominuje inną, która jeszcze tego zadania nie wykonała. Najciekawsze zdjęcia zdobywają główną nagrodę – zwycięskie sołectwo lub miasto otrzymuje nagrodę o wartości 2 000 zł, mieszkańcy mają zapewnioną organizację festynu w swojej miejscowości, a sami bezpośredni odbiorcy i uczestnicy z danej miejscowości otrzymują także nagrody rzeczowe.

Projekt jest jednym z wyżej uplasowanych na liście rankingowej KARRSA w tego rodzaju dofinansowaniu, zajął 8. miejsce na 100 miejsc. Do projektu dołączyli się ze swoim wsparciem Fundacja Nauka dla Środowiska oraz Radny Województwa Zachodniopomorskiego – pan Artur Łącki.

Spotkanie organizacyjne dotyczące tego przedsięwzięcia zaplanowane jest na 1 sierpnia 2019 r. w Hali Rega Arena o godz. 17:00 przy ul. Koszalińskiej 2A, wtedy też można uzyskać więcej informacji w tej sprawie. Jednak sołectwa gminy Płoty mogą już dokonywać zgłoszeń osobiście w administracji Rega Areny, telefonicznie (601 534 357) oraz drogą elektroniczną: hala.ploty@gmail.com.

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia