Podsumowanie pięcioletniej kadencji Europosła Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego