POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? NIEODPŁATNA POMOC TAKŻE W NASZYM POWIECIE

Wraz z początkiem 2016 roku na terenie naszego kraju funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, a to wszystko w wyniku wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawdź, kiedy i gdzie możesz udać się po bezpłatną pomoc prawną w naszym powiecie.

W całej Polsce zostały utworzone 1524 punkty, gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.Na każdy powiat przypadają minimum dwa takie punkty.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną, co ważne na etapie przedsądowymotrzymają:osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,osoby, które ukończyły 65. lat,osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,kombatanci,weterani,zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Darmowa pomoc prawna obejmuje:poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Punkty darmowej pomocy prawnej:

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, Trzebiatów ul. Muzealna 5 w każdą środę od 8:00 do 16:00

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. 309 – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Zakres pomocy w zasięgu: prawa pracy,przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,prawa cywilnego,prawa karnego,prawa administracyjnego,prawa ubezpieczeń społecznych,prawa rodzinnego,prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia