Radny Grzegorz Szafrański: "cztery lata tej kadencji to był intensywny rozwój powiatu"