Załatw dziecku turnus rehabilitacyjny z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Sprawdź wymogi.

Z turnusu rehabilitacyjnego będą mogły skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem, cierpiące na choroby układu oddechowego oraz z wady postawy i choroby układu ruchu.
Turnusy rehabilitacyjne trwać będą 21 dni. Prowadzić je będą Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie 09.07-29.07.2018 r. Z kolei Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie 11.08-31.08.2018 r.

Kwalifikacji wniosku o skierowanie dziecka na turnus dokonuje lekarz inspektor oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin składania wniosku mija 30 maja br. Liczba miejsc ograniczona – liczy się data złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy w zakładce turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia