Zapadła decyzja w sprawie zmiany nazwy ulicy. „Plac Zjednoczenia” pozostaje

Zmiany ulicy „Plac Zjednoczenia” nie będzie. Tak zdecydowali w przeprowadzonych konsultacjach mieszkańcy Trzebiatowa. Zastąpienia dotychczasowej nazwy ulicy „Aleją Sybiraków i Kresowian” chcieli członkowie Koła Terenowego Sybiraków w Trzebiatowie.

W marcu br. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w budynkach zlokalizowanych przy Placu Zjednoczenia w sprawie zmiany nazwy ulicy „Plac Zjednoczenia” na „Aleję Sybiraków i Kresowian".

W ustalonym terminie tj. do dnia 30.03.2018 zostały zebrane pisemne oświadczenia zarówno od osób fizycznych, jak i od prowadzących działalność. Ogółem rozesłano do 23 osób fizycznych posiadających zameldowanie lub będących właścicielami nieruchomości oraz 7 podmiotów gospodarczych.

W wyznaczonym terminie, a więc do 30 marca br. do Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie wpłynęło ogółem 19 oświadczeń od mieszkańców oraz 4 oświadczenia od podmiotów gospodarczych, w których to wyrażono sprzeciw na zmianę nazwy ulicy „Plac Zjednoczenia” na „Aleję Sybiraków i Kresowian”.

Wszystkie dokumenty zostały przekazane do biura Rady Miejskiej w Trzebiatowie w celu przedstawienia ich na komisjach i podjęcia stosownej decyzji. W trakcie spotkań na komisjach radni, biorąc pod uwagę zebrane oświadczenia od ww. oraz zapoznając się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Gryfickiego (właściciela działki – drogi), w którym zasygnalizowano, iż nie będą uwzględniane bonifikaty związane z kosztami ponoszonymi przez mieszkańców ww. ulicy a dotyczących wymiany prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych.

Ponadto, mając na uwadze pozostałe koszty obciążające mieszkańców oraz podmioty gospodarcze podjęto decyzję, iż nie zostanie wszczęta procedura dotycząca zmiany nazwy ulicy: Plac Zjednoczenia.

Jednocześnie radni zasugerowali, iż nazwa „ulica Sybiraków i Kresowian” zostanie wzięta pod uwagę przy powstaniu nowych dróg lub przy nadaniu nazw istniejącym rondom na terenie miasta Trzebiatowa.

Czytaj także: http://www.superportal24.pl/zamiast-placu-zjednoczenia-aleja-sybirakow-i...

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia