Budowa II nitki kolektora na odcinku Trzebiatów - Mrzeżyno

2022-06-02 13:47
Adam Litwinowicz
2022-06-02 13:47

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie rozpoczął pracę nad kolejną inwestycją. Trwa budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów.

Po wyborze Wykonawcy robót na realizacje zadania pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi” i podpisaniu umowy 23 marca 2022 r. z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, na początku kwietnia 2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie polega na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyna i Rogowa na oczyszczalnię ścieków w Trzebiatowie. Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE de 400 na trasie Trzebiatów-Mrzeżyno wraz z komorą połączeniową w m. Nowielice gm. Trzebiatów. W ramach tego zadania powstanie także nowa pompownia ścieków w Mrzeżynie oraz komory zasuw z opomiarowaniem KP1, KP2, komory połączeniowe betonowe, komora krat pneumatyczna oraz filtr odorów.

17 maja odbyła się pierwsza Rada budowy w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele ze strony Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano stary zbiornik oraz wykonano obejście rurociągiem tłocznym PE de 400 pod komorę pomiarową. Dostarczono także pierwsze dostawy rur PE de 400 pod kolektor tłoczny na trasie Mrzeżyno-Trzebiatów. Do 31 maja wykonano część nożową nowej komory przepompowni ścieków PŚ — wykonano jej szalowanie, zbrojenie oraz zabetonowano 1/3 wysokości zbiornika. Wykonano także izolację zewnętrzną zbiornika i zapuszczono w grunt. Na odcinku budowy kanalizacji tłocznej ciśnieniowej de 400 pomiędzy Mrzeżynem a Nowielicami trwają prace przy zgrzewaniu rur oraz ich montaż metodą wykopową i przewiertu sterowanego. Na dzień 31 maja wykonano ok. 2300 mb rurociągu.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 31 października 2022 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 15 606 532,47 zł brutto, 12 688 237,78 zł netto,
w tym dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2021 – 8 088 751,58 zł.

Całkowita wartość projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” po wprowadzeniu kolejnej inwestycji wynosi 43 243 703,02 zł,
a dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 to 22 274 727,53 zł.

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

matoł

odpowiedz
02.06.2022 15:22

W Trzebiatowie kozy kują , więc koziołek mądra głowa nie chce za nic Pacanowa . Na burmistrza Trzebiatowa , pcha się kozioł , mądra głowa . Porozbija tam układy , co koziołek nie da rady ?

jarek

odpowiedz
02.06.2022 16:19

O ile trzepakowo to dla mnie kupa smiechu przewaznie, chwale ich za budowanie kolektora, zamiast kolejnej oczyszczalni, jak to robi WILEKA KUPA SMIECHU i nie tylko smiechu, czyglowianin, mister strzygiel ze strzyglowa, pan z ksywa L4, bo wiecej go nie ma niz jest na pl Zwyciestwa 37 pokoj 103. Oby tak dalej, to moze was polubie, trzepakowianie.

E -tam

odpowiedz
02.06.2022 15:30

To znaczy , że będzie śmierdziało inaczej ? Przecież dopłynie więcej smrodu z Mrzeżyna i Rogowa .

ON

02.06.2022 15:30

Smród to przypadłość Trzebiatowa