Co z przyszłorocznymi studniówkami?

2021-12-21 19:59
Adam Litwinowicz
2021-12-21 19:59

Według obowiązujących przepisów nauczanie zdalne trwa do 9 stycznia 2022 r. Jednak już dzisiaj uczniowie klas maturalnych zastanawiają się, czy będą mogli organizować studniówki. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało wytyczne dotyczące organizacji uroczystości szkolnych.

fot. archiwum

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Dotyczą one wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Organy państwowe zwracają uwagę na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

"Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii" - czytamy na stronie ministerstwa. W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

"Po latach wspólnej nauki i przed egzaminem maturalnym studniówka ma charakter ważnego wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, szczególnie dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Uwzględniając pozytywny wpływ uroczystości szkolnych na jakość relacji rówieśniczych oraz wartość wynikającą z kontynuowania zwyczajów szkolnych, potrzeba jej organizacji jest w pełni uzasadniona. Warto jednak pamiętać, aby organizować studniówki w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej" - czytamy w dokumencie.

W ogólnych zasadach wskazane zostało zalecenie , żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty). Jeżeli wydarzenie organizowane jest poza terenem szkoły podmiot gastronomiczny musi stosować się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"Za szkolnym charakterem spotkania przemawia fakt, że podczas studniówki uczniowie uczą się kulturalnego uczestnictwa w uroczystości i spędzania czasu w formie zabawy. Studniówka to także wydarzenie, na którym uczniowie mogą zaprezentować swoje zdolności artystyczne w programie kulturalnym opracowanym wspólnie z wychowawcami. Może to być element działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły" - czytamy dalej.

Uroczystości studniówkowe, organizowane na terenie szkoły, nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Szkoła musi między innymi dysponować pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!