Gorąco na sesji w Płotach. Radni obniżyli pensję burmistrzowi

2024-05-24 19:27
Karol Szumny
2024-05-24 19:27

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Płotach radni uchwalili pensję burmistrzowi Szymonowi Klimce. Była to jednak niższa kwota niż początkowo zakładała uchwała. - To sytuacja czysto polityczna – ocenił burmistrz.

II posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Płotach

W piątek w Płotach odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów było ustalenie wynagrodzenia burmistrzowi. Początkowo uchwała zakładała następujące kwoty (brutto):

  • wynagrodzenie zasadnicze: 10 250 zł;
  • dodatek funkcyjny: 3 150 zł;
  • dodatek specjalny: 4 020 zł;
  • (plus dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda jubileuszowa na zasadach i w wysokości ustalonych w odrębnych przepisach).

Łącznie: 17 420 zł.

Na tę propozycję nie zgodziła się jednak część radnych. Andżelika Sobczak, w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych „Jesteśmy Stąd”, złożyła wniosek o poprawę kwot. Jej zdaniem, między radnymi a burmistrzem „nie było dialogu”.

Z tymi słowami nie zgodził się sam zainteresowany. Szymon Klimko podkreślił, że jest to sytuacja „czysto polityczna” i celowo zorganizowana przeciwko niemu.

- Panie przewodniczący, jeśli pański klub posiada większość w tej radzie, wygrał wszystkie stanowiska włącznie z prezydium, to chce mi pan powiedzieć, że to nie jest sprawa polityczna – pytał burmistrz Płotów. Po tych słowach część radnych zaczęła klaskać.

Po krótkiej dyskusji, a także zarządzonej przerwie radni uchwalili nowe stawki:

  • wynagrodzenie zasadnicze: 8 200 zł;
  • dodatek funkcyjny: 2 520 zł;
  • dodatek specjalny: 3 216 zł;
  • (plus dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda jubileuszowa na zasadach i w wysokości ustalonych w odrębnych przepisach).

Łącznie: 13 936 zł.

„Za” było 8 radnych, „przeciw” – 7. Nie było głosów wstrzymujących.

Idąc tym tokiem, radna Beata Wróblewska zaproponowała również projekt uchwały o obniżeniu diet radnym, a także przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu. W tej kwestii radni nie byli już jednak przychylni i nie zgodzili się na obniżkę. 8 głosów było „przeciw”, a 7 „za”.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!