Chcesz zostać policjantem? Trwa nabór

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane w systemie ciągłym, zatem można je składać w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych.

PRZYPOMINAMY — SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkowaćdający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie już podczas szkolenia podstawowego w wysokości 1 950 zł netto miesięcznie a po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do kwoty 3.024 zł zł netto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowo policjantowi przysługuje:

 • nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia)
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby,
 • dofinansowania wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m. in. stronę internetową policji.

Dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia