Ministerialne dofinansowanie dla sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabory w dwóch rządowych programach: KLUB – edycja 2020 oraz „Sport Wszystkich Dzieci”.

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.
W obecnym naborze zmienił się sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych oraz do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.
• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 16 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia