Opłata czynszowa w górę

3,71 zł za metr kwadratowy – tyle będzie wynosić w 2020 roku stawka bazowa czynszu w gminie Płoty. Kolejne podwyżki przewidziano również w następnych latach.

Po pięciu latach płocian zamieszkujących w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy czekają podwyżki czynszów. Zgodnie z uchwalonym właśnie programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2020-2024, opłaty za czynsz będą regularnie wzrastać.

Dotąd bazowa stawka czynszu wynosiła 2,60 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. W 2020 roku wzrośnie do kwoty 3,71 zł/m2, w kolejnych latach wyniesie ona: 3,90 zł/m2 w roku 2021, 4,10 zł/m2 w roku 2022, 4,30 zł/m2 w roku 2023 do 4,50 zł/m2 w roku 2024.

Zgodnie z przyjętym dokumentem stawki czynszu nie mogą wzrastać częściej niż co 6 miesięcy. Ich wysokość ustala burmistrz Płotów z zastosowaniem współczynników zwiększających lub zmniejszających (w zależności od standardu i wyposażenia lokalu oraz lokalizacji budynku).

Współczynniki podwyższające stawkę podstawową czynszu (według art.7.1. ustawy o ochronie praw lokatorów): gaz 30%, łazienka 20%, wc 20%, za stan techniczny budynku po remoncie kapitalnym dachu - 15%, po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku (dot. remontów wykonanych po 2014 r. roku-5 lat) - 15%.

Współczynniki obniżające stawkę podstawową czynszu (według art.7.2 ustawy o ochronie praw lokatorów): za brak instalacji wod - kan 20%, za ślepą kuchnię - 10%, za położenie lokalu na terenie wsi -10%.

W przypadku gdy lokator na własny koszt zmodernizował wyposażenie lokalu mieszkalnego, współczynniki zwiększające stawkę czynszu nie będą stosowane. Inaczej będzie, gdy najemca za zgodą wynajmującego, wykonał prace ulepszające, które wpłynęły na podniesienie standardu lokalu, a następnie otrzymał od wynajmującego zwrot koszów. W przypadku lokali socjalnych żadne współczynniki nie będą stosowane.

Nowa polityka czynszowa ma na celu m.in. urealnienie czynszów, które już od kilku lat nie były podnoszone. Podwyżki pozwolą częściowo zrekompensować wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy Płoty.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia