Pół tysiąca kontroli na morzu. Co wykazały?

Przeszło osiemset razy jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej patrolowały polskie obszary morskie w ciągu pięciu miesięcy tegorocznego sezonu żeglarskiego. Funkcjonariusze odnotowali ponad trzysta zdarzeń, w których stwierdzili naruszenia przepisów prawa.

Oprócz ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, jednym ze szczególnych zadań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Działania te realizują przede wszystkim jednostki pływające Kaszubskiego i Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, które mają swoje siedziby odpowiednio w Gdańsku i Świnoujściu.

Od początku maja do końca września funkcjonariusze dywizjonów i placówek Morskiego Oddziału Straży Granicznej 835 razy wypływali na patrolowanie polskich obszarów morskich, przeprowadzając 507 kontroli jednostek pływających różnego typu. W 304 przypadkach stwierdzili złamanie przepisów przez prowadzących jednostki. Zdecydowana większość - 150 - dotyczyła naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, rybołówstwa morskiego i ochrony środowiska. Funkcjonariusze ujawniali jednostki, na których brakowało środków ratunkowych (tratwy, koła, kombinezony ratunkowe) bądź były one przeterminowane, kontrolowane załogi pływały bez dokumentów i świadectw wymaganych przeszkoleń, zdarzało się, że prowadzący jednostki nie mieli do tego uprawnień. Niekiedy liczba osób na pokładzie przekraczała dopuszczoną w karcie bezpieczeństwa, jednostki pływały po akwenach zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa bądź w rejonach kąpielisk. W trakcie sezonu żeglarskiego załogi strażników granicznych dziesięciokrotnie uczestniczyły w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych na morzu, podjęły z wody 6100 metrów nieoznakowanych sieci, stwierdzono także 95 przypadków przekroczenia granicy na morzu wbrew przepisom.

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia