Koronawirus: Kolejne ograniczenia w gryfickim szpitalu! 

2020-03-17 11:56
Katarzyna Adamiak
2020-03-17 11:56

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie stanowiska Centrali NFZ, Dyrekcja SPZZOZ w Gryficach z dniem 17.03.2020 roku wprowadza następujące ograniczenia świadczenia usług medycznych w placówkach SPZZOZ w Gryficach:

Zawiesza się wykonywanie planowej diagnostyki ambulatoryjnej w zakresie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, badań USG i klasycznej radiologii, gastrologii i kolonoskopii z wyjątkiem badań uzasadnionych podejrzeniem onkologicznym do odwołania.

Zakłady Diagnostyki Mikrobiologicznej i Laboratoryjnej funkcjonują bez zmian.

Leczenia Uzależnień od alkoholu w Oddziale i w ramach ambulatoryjnych grupowych spotkań terapeutycznych do odwołania. Obecne leczenie prowadzone jest do zakończenia cyklu.

Całkowite zawieszenie porodów rodzinnych do odwołania.

Całkowicie wstrzymuje się działanie Biblioteki szpitalnej do odwołania.

Wstrzymuje się wykonywanie posługi kapłańskiej w oddziałach i kaplicy przyszpitalnej do odwołania. W uzasadnionych przypadkach posługa indywidualna na wezwanie telefoniczne poprzez personel medyczny ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony osoby duchownej – dezynfekcja rąk, maska chirurgiczna, fartuch, czepek.

W poradniach specjalistycznych:

a. wprowadza się ograniczenie przyjęć do przypadków pilnych i kontrolnych w zaplanowanej terapii.
b. wstrzymuje się rejestrację nowych wizyt w podejrzeniu chorób przewlekłych, do planowych zabiegów operacyjnych, wizyt recepturowych i w celu orzeczenia o niezdolności do pracy.
c. w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lub recepty w trakcie prowadzonego leczenia świadczenia można uzyskać w formie elektronicznej – należy to zgłosić przy rejestracji telefonicznie.

Pacjenci rejestrowani na godziny nie powinni zgłaszać się wcześniej, powinni unikać skupiania się w grupach przy oczekiwaniu na swoją kolejność.

Jednocześnie przypominamy, że od dn. 16.03.2020 r. obowiązuje:

1. zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz zakaz przemieszczania się pacjentów oddziałów poza oddziały w obrębie szpitala.

2. wstrzymanie wszystkich planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych, włącznie ze wstrzymaniem wykonywania świadczeń w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym i rozpoczynania nowych cykli rehabilitacji ambulatoryjnej (pacjenci w trakcie rehabilitacji ambulatoryjnej będą mieli dokończone cykle).

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w dziale rehabilitacji przyjmowani będą wyłącznie pacjenci w celu kontynuacji rozpoczętej rehabilitacji, natomiast wstrzymuje się planowanie i rozpoczynanie zaplanowanych zabiegów i następnych przyjęć.

Personel szpitala będzie na bieżąco kontaktował się z osobami zapisanymi do planowych przyjęć celem poinformowania o wstrzymaniu przyjęcia, a po odwołaniu wstrzymania będzie informował o nowych możliwych terminach przyjęcia.

Zwracamy się do osób zamierzających zapisać się na planowe zabiegi o odłożenie tej próby na okres po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Prosimy także wszystkie osoby zgłaszające się po dokumentację medyczną, wyniki badań, zaświadczenia, wypisy i w innych sprawach administracyjnych o korzystanie z kanałów elektronicznej komunikacji zdalnej (tel., fax, e-mail) dostępnych na stronach internetowych.

W celu weryfikacji osoby dzwoniącej personel może zażądać podania nr PESEL.

Źródło: medicam.pl

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!