MGOKiS Płoty realizuje nowy projekt – „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

2023-08-02 10:20
Karol Szumny
2023-08-02 10:20

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach realizuje projekt grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

fot. MGOKiS Płoty

Wartość otrzymanego grantu wynosi 163.000,00 zł i są to środki Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizując cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3,2 ”Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

W ramach zadania MGOKiS w Płotach zamierza zakupić laptopy, drukarki, komputery, projektory, sprzęt do transmisji online i pętle indukcyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zwiększy to zakres działalności w formie cyfrowej oraz online, umożliwi transmisję na żywo organizowanych wydarzeń kulturalnych. Oferta będzie bardziej dostosowana technologicznie do zmieniających się wymagań mieszkańców.

Podczas trwania projektu pracownicy MGOKiS wzięli udział w cyklu szkoleń z Narodowego Centrum Kultury, były to między innymi: Projektowanie oferty kulturowej online, Budowanie świadomej marki instytucji kultury i promocja instytucji, Podstawy projektowania graficznego, Hybrydowe działania animujące społeczność w sieci i nowoczesne działania edukacyjne online, oraz Filmowanie i montaż.

Udział w projekcie pozwoli na lepsze dostosowanie i unowocześnienie oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności i jakości prowadzonych zajęć animacyjno-edukacyjnych oraz z powodzeniem włączy w odbiór oferty osoby z niepełnosprawnościami.


źródło: MGOKiS Płoty

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!