Ogłoszenie

Dodane: 25-02-2021 9:09:46
Praca
KONTAKT: 500735581
Rada Nadzorcza Spółdzielni Eksploatacyjnej Osiedle w Cerkwicy zatrudni od 01.04.2021 r. osobę kompetentną na stanowisku Prezesa Zarządu.
Podania oraz CV należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.03.2021r. na adres ul. Słoneczna 10 72-342 Cerkwica.
Z kandydatami Rada przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu kandydata na stanowisko Prezesa \zarządu.