Powiat i gminy z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

2020-04-17 10:32
Katarzyna Adamiak
2020-04-17 10:32

Pięć samorządów z naszego regionu uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

69 inwestycji na drogach gminnych i powiatowych na Pomorzu Zachodnim uzyskało rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok.


Dotację w ramach FDS otrzymał Powiat Gryficki oraz gminy Gryfice, Płoty, Trzebiatów i Brojce.

Powiat gryficki:

Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu DP 3126Z na odc. Brojce – Stołąż – Tąpdały – Przybiernowo. Remontowi poddany zostanie 7,282 km drogi. Koszt inwestycji to 5 645 084,09 złotych, z czego przyznane 50% dofinansowania wynosi 2 822 542,05 złotych. Termin na wykonanie zadania to listopad 2020 roku.

Remont DP 3137Z lokalnej o nawierzchni bitumicznej na odc. Trzygłów – Rzęsin. Remontowi poddany zostanie 3,874 km drogi. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 817 603,37 złotych, z czego 1 408 801,69 złotych to przyznane 50% dofinansowania w ramach FDS. Termin na wykonanie zadania to listopad 2020 roku.

Gmina Gryfice:

Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z i 845014Z. Remontowi poddane zostanie 0,984 km drogi. Całkowity koszt inwestycji to 1 135 624,16 złotych. Kwota dofinansowania w wysokości 50% na dalszą jej realizację to 545 342,55 zł. Termin na wykonanie zadania to wrzesień 2020 roku.

Przebudowa ulicy Sowiej, działka nr 424/207 i część działki nr 424/177 w Rzęskowie. Przebudowie poddany zostanie 0,583 km drogi. Całkowity koszt inwestycji to 2 465 945,55 złotych. 60% w kwocie 1 479 567,33 złotych to pozyskane dofinansowanie. Termin zakończenia zadania to grudzień 2020 roku.

Gmina Płoty:

Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z. Przebudowie poddany zostanie 0,802 km drogi. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 655 394,66 złotych. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 80% wynosi 2 124 315,73 złote. Termin zakończenia zadania to grudzień 2020 roku.

Gmina Trzebiatów:

Przebudowa ulicy Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebiatowie. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 0,367 km. Koszt tej inwestycji to 1 194 919,46 złotych. Pozyskane dofinansowanie wynosi 50%. W 2020 roku z FDS popłynie 150 000 złotych, a w 2021 roku - 447 459,73 złote. Termin zakończenia inwestycji to marzec 2021 roku.

Gmina Brojce:

Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce na odcinku 0,855 km. Całkowity koszt inwestycji to 1 467 747,49 złotych. Dofinansowanie pokryje 80% zadania i wyniesie 1 174 197,99 złotych. Termin zakończenia zadania to październik 2020 roku.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!