Radni Rewala pozytywnie ocenili pracę wójta

2022-07-01 10:57
Adam Litwinowicz
2022-07-01 10:57

Konstanty Tomasz Oświęcimski otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Radni pozytywnie ocenili jego pracę w roku 2021.

W trakcie sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się 30 czerwca, Radni udzielili absolutorium wójtowi Gminy Rewal za rok 2021 oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2021. Odbyła się również debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok i jednogłośnie udzielono wójtowi wotum zaufania.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!