Umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana

2024-04-16 16:45
Karol Szumny
2024-04-16 16:45

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gryficach została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3150Z przez miejscowość Słudwia w Gmina Płoty. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Gryfickim a firmą ONDE SA, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.

ZDJĘCIE 1 z 6

Przebudowa drogi powiatowej jest częścią planu modernizacji infrastruktury drogowej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania dla mieszkańców naszego powiatu.

Projekt obejmuje remont nawierzchni, poprawę infrastruktury odwodnieniowej, wykonaniu podbudowy pod ciągi piesze, wzmocnienie jezdni siatką z włókien szklanych, wykonaniu warstw wiążących oraz ścieralnych, ustawieniu krawężników i obrzeży, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk oraz modernizację znaków i sygnalizacji drogowej.

Realizacja tej inwestycji jest kluczowym krokiem w zapewnieniu lepszych warunków komunikacyjnych dla naszej społeczności. Przewidujemy, że prace rozpoczną się wkrótce i zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem, co umożliwi szybką poprawę stanu drogi oraz minimalizację utrudnień dla kierowców i mieszkańców.

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia postępów prac oraz przestrzegania wszelkich oznakowania oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa podczas trwania remontu.

Wartość całkowita: 2 275 450,57 zł
Dofinansowanie: 2 000 000 zł
Środki własne: 275 450, 57 zł
Okres realizacji zamówienia do 2024-10-31


tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Gryficach

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!