Budżet przyjęty jednogłośnie!

2021-12-23 5:39
Sylwester Wasiak
2021-12-23 5:39

Sprawdźcie listę inwestycji, które okazały się kluczowe do uzyskania kompromisu pomiędzy burmistrzem a opozycyjnym radnymi i przegłosowaniu jednogłośnie projektu budżetu gminy Goleniów na 2022 rok!

Wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej w Goleniowie, a jednym z jej najważniejszych punktów było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżety gminy Goleniów na 2022 rok. Nim jednak do tego doszło, radni i burmistrz potrzebowali blisko dwóch godzin przerwy, w której trakcie po rozmowach i negocjacjach został wypracowany budżetowy kompromis.
O tym fakcie po przerwie poinformował Łukasz Mituła w imieniu grupy radnych opozycyjnych i przedstawił listę zmian do budżetu, które w formie autopoprawki zobowiązał się wprowadzić burmistrz Robert Krupowicz. W zamian radny Mituła zadeklarował poparcie projektu budżetu. O jakie zmiany chodziło? Konkretnie o zwiększenie wydatków w następujących pozycjach:
- modernizacja ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie - etap 1 modernizacja ul. Puszkina wraz z zabudową ronda na skrzyżowaniu z ul. Barnima - o 6 mln zł,
- budowa przedszkola i świetlicy wiejskiej w Kliniskach - o 700 tys. zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy siedziby Goleniowskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego - o 400 tys. zł,
- dokumentacje projektowe na chodnik przy ul. Szczecińskiej w Kliniskach, na chodnik w Załomiu od zjazdu na Osiedle Kasztanowe do przystanku Szczecin Załom i na chodnik z Rurzycy do Klinisk - 450 tys. zł,
- projekt ścieżki pieszo-rowerowej Goleniów - Modrzewie o 300 tys. zł.
Całkowita kwota zwiększenia wydatków to 7 milionów 850 tysięcy, a suma ta zostanie zbilansowana m.in. nadwyżkami z poprzednich lat.
Ponadto zmniejszono pierwotnie planowaną kwotę dopłaty z budżetu do pokrycia deficytu gospodarki śmieciową z 5 milionów do 2 milionów i co ważne, padły jasne deklaracje, że po nowym roku ruszą prace nad nowym regulaminem odbioru i zagospodarowania odpadów i wypracowaniem tym samym oszczędności.
Budżet z autopoprawkami został jednogłośnie przyjęty - 20 głosów za (nieobecny był radny R. Kuszyński)

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!