Burmistrz Goleniowa z zarzutami. Ale uważa, że miał rację

2022-06-17 10:18
Paweł Palica
2022-06-17 10:18

Burmistrzowi gminy Goleniów, Robertowi Krupowiczowi, zostały dzisiaj postawione prokuratorskie zarzuty. Dotyczą ujawnienia tajemnicy skarbowej.

To pokłosie wystąpienia R. Krupowicza, która miało miejsce podczas sesji Rady Miejskiej we wrześniu ubiegłego roku. Jednym z tematów obrad były wówczas stawki opłat za odbiór śmieci, a dyskusja na ten temat była pełna emocji. Wreszcie burmistrz oświadczył wprost, że część radnych ma zaległości w płatnościach na rzecz gminy, wymieniając przy tym z nazwiska Łukasza Mitułę, Marcina Gręblickiego, Mariusza Skakuja, Krzysztofa Sypienia i Katarzynę Zalewską - Paciorek, podając precyzyjnie, ile czasu zalegają z płatnościami i o jakie kwoty chodzi. Czterej pierwsi skierowali później do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez R. Krupowicza przestępstwa. Ta najwyraźniej się do ich opinii przychyla, bo dzisiaj rano burmistrz usłyszał zarzuty dotyczące złamania tajemnicy skarbowej. Mimo to uważa on, że postąpił właściwie.

- Pięcioro radnych miejskich miesiącami nie płaciło za odbiór śmieci. I prawdopodobnie nie płaciłoby w dalszym ciągu, gdybym nie ujawnił na Sesji Rady Miejskiej tego nadużycia. Chciałem przypomnieć, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Prawa, które przecież stanowią radni miejscy. To oni uchwalają wysokość stawki za wywóz śmieci, co zobowiązuje wszystkich mieszkańców gminy do wnoszenia stosownych opłat. Nie ma w tym względzie gorszych i lepszych mieszkańców. Prawo obowiązuje wszystkich. Radni są funkcjonariuszami publicznymi i osobami społecznego zaufania. Od nich wymagamy takich postaw, które mogą stanowić wzór do naśladowania dla nas wszystkich. Tymczasem pięcioro goleniowskich radnych miesiącami uchylało się od tego obowiązku, dopuszczając się oczywistego nadużycia i pokazując, w jaki sposób oszukiwać tych wszystkich, którzy uczciwie regulują swoje zobowiązania za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przypomnę tylko, że konsekwentnie uszczelniamy system poboru opłaty „śmieciowej”. I takie przypadki nadużyć, jak tych pięciorga radnych, będą przez nas nagłaśniane publicznie - komentuje R. Krupowicz.

Burmistrzowi gminy Goleniów grozi, wszystko na to wskazuje, kara pozbawienia wolności do lat 5.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!