Burmistrz Maszewa podziela obawy

2020-04-27 13:51
Sylwester Wasiak
2020-04-27 13:51

Paweł Piesio, burmistrz Maszewa nie przekazał danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu do wszystkich samorządów wpłynęło pismo z wnioskiem o przekazanie dla Poczty Polskiej danych ze spisu wyborców.
- W mojej ocenie pismo z 23 kwietnia zawierało braki formalne, w tym nie miałem pewności, czy nie wskazano w nim celowo wytworzonego adresu e- mail do ewentualnego wyłudzenia danych – mówi Paweł Piesio, burmistrz Maszewa. - Dlatego wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego o informację, czy podany adres był wcześniej zweryfikowany. Również w dniu 23 kwietnia otrzymałem stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący wskazał, że przepis art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 upoważnia operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców, jednakże wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wyznaczonego operatora. Zgodnie z wytycznymi PKW wystąpiłem do Poczty Polskiej o uzupełnienie wcześniej przekazanego wniosku. W dniu 24 kwietnia Poczta Polska przekazała wniosek, opatrzony podpisem kwalifikowanym. Podzielając obawy części mieszkańców co do zasadności przekazania tych danych Poczcie Polskiej, z uwagi na to, że akt prawny, który umożliwiałby przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych jest w dalszym ciągu procedowany oraz z uwagi na szereg interpretacji prawnych w tym zakresie, wystąpiłem do Komisarza Wyborczego w Szczecinie o stanowisko w tej sprawie – powiedział burmistrz Piesio.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!