Droga w Modlimowie do remontu

2023-08-01 12:15
Karol Szumny
2023-08-01 12:15

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Płotach odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez wicemarszałka Olgierda Kustosza a Gminą Płoty reprezentowaną przez zastępcę burmistrza Edytę Podgórską, w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach Marcina Makowieckiego, sekretarza gminy Płoty Grzegorza Wasilewicza, zastępcy skarbnika gminy Płoty Joanny Zubrzyckiej oraz radnej gminy Płoty Andżeliki Sobczak, na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Modlimowo (część dz. dr nr 250/2 obręb Modlimowo) – ETAP I.

fot. Gmina Płoty

Opis inwestycji: przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Modlimowo z drogi twardej o nawierzchni brukowcowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej. Odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Modlimowie. Długość przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 0,547km. W wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma status drogi publicznej klasy D – droga dojazdowa.

Inwestycja dofinansowana jest na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota dofinansowania wynosi 2 304 584 zł

źródło: Gmina Płoty

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!