Dyrektor OPS: System jest niedoskonały

2021-01-12 17:20
Sylwester Wasiak
2021-01-12 17:20

Zbigniew Łukaszewski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie mówi o szczegółach nowych umów podpisanych z opiekunkami osób chorych oraz ocenia zaistniałą pod koniec ubiegłego roku sytuację w tym wątku.

- W jakiej formie będą zatrudnione opiekunki w 2021 roku w OPS Goleniów?
- Od 01.01.2021 r. Ośrodek zawarł z czterema osobami umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym czasu pracy. Od 1 lutego w tym systemie będzie pracować łącznie 8 osób. Ośrodek zleca także realizację usług opiekuńczych w ramach umowy o oświadczenie usług - takich umów na rok 2021 zawarto 12.

- Czy zmieni się tj. rozszerzy lub ograniczy zakres obowiązków i czas pracy?
- Zakres obowiązków nie ulega zmianie. Od stycznie 4 osoby pracują w zadaniowym systemie czasu pracy, od lutego w tym systemie pracować będą wszystkie opiekunki zatrudnione na stanowisku opiekun nad chorym w domu. Każda z osób świadczących usługi opiekuńcze ma za zadanie ewidencjonować na karcie pracy liczbę godzin świadczonych usług opiekuńczych oraz przedstawiać tygodniowe raporty z realizacji usług.

- Jak z perspektywy czasu ocenia Pan zaistniałą sytuację?
- Dla mnie najważniejsze jest utrzymanie możliwości realizacji usług od poniedziałku do niedzieli, tak w godzinach porannych jak i wieczornych. Analiza tej sytuacji pokazuje jak niedoskonały jest w Polsce system wsparcia osób samotnych i chorych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!