Gmina kontroluje segregację odpadów. Jak uniknąć mandatów i podwyższonych opłat?

2024-04-29 7:47
Karol Szumny
2024-04-29 7:47

Zadaniem gmin jest osiągnięcie określonego w ustawie % wagowego odpadów komunalnych poddanych recyklingowi lub odzyskowi za dany rok kalendarzowy. W przypadku niespełnienia wymagań gmina zostanie ukarana dotkliwą karą finansową. Z każdym rokiem % recyklingu i odzysku odpadów rośnie i tak za rok 2024 gmina ma osiągnąć poziom 45% wagowo.

ZDJĘCIE 2 z 3

W związku z tym realizowane są masowe kontrole segregacji odpadów u mieszkańców. Kontrole w gminie Gryfice rozpoczęły się wraz z końcem kwietnia 2024 roku z uwagi na obowiązywanie ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki od dnia 01.01.2021 roku.

Główna zasada dotycząca selektywnej zbiórki odpadów:

W pojemniku na resztkowe odpady zmieszane (czarny pojemnik, czarny worek) nie mogą znajdować się surowce podlegające obowiązkowej segregacji takie jak: 

  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale,
  • papier i tektur,
  • odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone.

Za nieprawidłowe segregowanie odpadów przewidziano następujące sankcje:

  • Mandat w wysokości do 500 złotych,
  • Trzykrotne zwiększenie stawki opłat za odpady.

W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości zostanie nałożona dodatkowa opłata za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłową segregacje. Wyższa stawka może obowiązywać aż do momentu osiągnięcia prawidłowej segregacji.

Kontrole będą przeprowadzać w dniu odbioru odpadów:

  • Osoby pracujące w firmie zajmującej się wywozem odpadów z gminnym kontrolerem. Jeśli stwierdzą oni, że odpady z konkretnej nieruchomości nie są prawidłowo segregowane, zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy oraz oznaczą pojemnik czerwoną naklejką z datą kontroli. Po zawiadomieniu Urząd rozpocznie postępowanie;
  • Funkcjonariusze Straży Miejskiej. Za brak segregacji lub brak umowy na odbiór odpadów mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych.


źródło: Gmina Gryfice

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!