Kalendarium burmistrza zniknęło i nie wróci

2023-03-23 5:47
Sylwester Wasiak
2023-03-23 5:47

Kalendarz spotkań burmistrza publikowany na oficjalnej stronie urzędu gminy znikł przed kilkoma tygodniami. Jak się okazuje, łamane były tam przepisy RODO.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 1 marca radna Aleksandra Muszyńska-Popielarczyk złożyła wniosek, w którym zapytała Inspektora Danych Osobowych, czy kalendarz Burmistrza jest prowadzony zgodnie z RODO.
- Chodzi mi głównie o wskazywanie w wydarzeniach imion i nazwisk oraz ściśle określonych numerów telefonów do osób, które pojawiają się na spotkaniu u Burmistrza. Proszę o udzielenie tej informacji. Tutaj przede wszystkim wydarzyły się takie dwie okoliczności, na które warto zwrócić uwagę. To jest 07 luty i 13 luty – wskazała we wniosku radna.

Krótko po tym wniosku kalendarium burmistrza zniknęło z oficjalnej strony Urzędu Gminy, co wywołało zaskoczenie w środowisku radnych, ale również mieszkańców Goleniowa. Między innymi 9 marca pismo z zapytaniem w tej sprawie skierował do burmistrza radny Robert Kuszyński.

W ubiegłym tygodniu opublikowana została odpowiedź Inspektora Ochrony Danych na wniosek radnej Muszyńskiej-Popielarczyk.

- W odpowiedzi na Pani wniosek informuję, że na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, stwierdzono, że zostały ujawnione w kalendarium Burmistrza oraz jego Zastępców, prowadzonego na stronie urzędu www.goleniow.pl dane w postaci imienia, nazwiska oraz telefonu komórkowego osób chcących spotkać się z Burmistrzem Gminy Goleniów. Niezwłocznie po uzyskaniu od Pani informacji Administrator nakazał pracownikowi sekretariatu usunąć numery telefonów wyżej wymienionych osób ze strony urzędu. Jednocześnie w trakcie rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem ustalono, że pracownik sekretariatu nie był świadomy, iż dane dotyczące wyżej wymienionych osób nie są jawne i podlegają ochronie. W związku z powyższym ustalono, że działanie pracownika nie było celowe ani świadome. W ciągu 72 godzin zostało przesłane zgłoszenie o naruszeniu ochronny danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z pracownikiem, który ujawnił przedmiotowe informacje, została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca oraz przeszkolenie i instruktaż – napisała Marta Kachniarz, Inspektor Ochrony Danych.

Jak się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, kalendarium burmistrza już nie będzie publikowane.
- Mieliśmy duży problem z tym kalendarium, zwłaszcza w kontekście przepisów RODO. Poza tym kontrahenci sobie nie życzyli publikowania informacji o spotkaniach, gdyż wiele spraw dotyczyło prywatnych, niekiedy drażliwych kwestii. Odstępujemy wobec tego od publikowania kalendarium, a w zamian za to będzie rozszerzona wersja sprawozdanie burmistrza, zawierająca szeroki opis podejmowanych działań – powiedział nam Tomasz Banach, wiceburmistrz Goleniowa.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!