Kolejna inwestycja ZWiK na terenie gminy Trzebiatów

2022-03-23 14:19
Adam Litwinowicz
2022-03-23 14:19

"Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów warz z urządzeniami towarzyszącymi” to nazwa projektu, którego budowa już niebawem rozpocznie się, a dzisiaj podpisana została umowa na jego realizację. Planowane zadanie polega na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyno i Rogowo na oczyszczalnie ścieków w Trzebiatowie.

W środę, 23 marca, pomiędzy firmą Domar Kazimierz Domaracki a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Renatę Bielaszewską – Mamzer w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w obecności Burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego nastąpiło podpisanie umowy na realizacje robót budowlanych dla zadania pn. Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów warz z urządzeniami towarzyszącymi. Koszt robót budowlanych wynosi 15 606 532,47 zł brutto, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – 8 088 751,58 zł. To już 7 zadanie inwestycyjne, które jest współfinansowane przez powyższy program.
Planowane zadanie polega na wykonaniu dodatkowego kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyno i Rogowo na oczyszczalnie ścieków w Trzebiatowie.
Aktualnie ścieki z Mrzeżyna tłoczone są do Trzebiatowa. Z przepompowni tłoczone są głównym kanałem tłocznym 400 PE zaprojektowanym i wybudowanym w II połowie lat 90. ubiegłego wieku, jedynie 4,1 km najbardziej zdekapitalizowanej sieci na trasie Trzebusz – Mrzeżyno została w ramach projektu wymieniana. Niestety, projektowane 30 lat temu rozwiązania były dostosowane do ówczesnych potrzeb (nie uwzględniały m.in. dynamicznie rozwijającej się miejscowości nadmorskiej Rogowo). Obecnie funkcjonujący rurociąg tłoczny Mrzeżyno-Trzebiatów jest w sezonie prawie w 100% wykorzystany i jest jedyną instalacją odprowadzającą ścieki komunalne z całego wybrzeża gminy. W przypadku ewentualnej poważniejszej awarii, gdyby doszło do niekontrolowanego wypływu ścieków do wód powierzchniowych, może wystąpić analogiczny problem do sytuacji z Warszawy bądź Gdańska. Dlatego też w 2018 r. rozpoczęto prace projektowe budowy II nitki rurociągu tłocznego, a w styczniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Od tego czasu Zakład Wodociągów i Kanalizacja poszukiwał wsparcia ze środków zewnętrznych.
W wyniku wprowadzenia dodatkowego zadania nastąpiło zwiększenie dotychczasowego dofinansowania o ponad 12 mln zł. oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2022 r.
Całkowita wartość projektu po wprowadzeniu kolejnej inwestycji wynosi 49 031 938 zł, w tym dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 to 25 274 727 zł.

- Jako burmistrz Trzebiatowa czuję ogromną satysfakcję z tego faktu, że na terenie naszej gminy tworzymy nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Stało się to możliwe dzięki wysiłkowi wszystkich zaangażowanych podmiotów, zrozumieniu ważkości podejmowanego zadania i przede wszystkim było zgodne z wielokrotnie prezentowaną przeze mnie wizją rozwoju Gminy Trzebiatów jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, gościnnego dla odwiedzających nas turystów i otwartego na nowe wyzwania cywilizacyjne, jakim muszą sprostać inwestorzy — powiedział Józef Domański, burmistrz Trzebiatowa.

Komentarze (11)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Hmmm

odpowiedz
24.03.2022 08:18

Koszt robót budowlanych tej inwestycji wynosi 15 606 532,47 zł. Dofinansowanie 8 088 751,58 zł -czyli drugie 8 mln zł dołożymy my mieszkańcy z naszych podatków, które tworzą budżet gminy i opłat za wodę oraz ścieki. To kiedy kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki? Tyle kosztuje gminę i jej mieszkańców budowanie przez prywatnych deweloperów apartamentowców w Rogowie i Mrzeżynie, a to tylko ułamek kosztów., bo gdzie naprawa rozwalonych dróg i chodników? Gdzie koszty dewastacji środowiska itp.

bolek

24.03.2022 08:18

w zamian Trzebiatów będzie miał więcej smrodu. W 2021 roku radni dodatkowo zagłosowali za tym, by gmina zmieniła plan miejscowy w Rogowie, przez co będą mniejsze podatki od nieruchomości dla gminy , bo podatek od mieszkań jest zdecydowanie mniejszy od podatku od apartamentów. Czy mamy do czynienia z najgorszym okresem funkcjonowania samorządu od lat za sprawa "wybrańców narodu" .

Bolek

odpowiedz
24.03.2022 09:06

Jak śmierdziało od strony ZWIK tak śmierdzi , a będzie jeszcze bardziej , bo nowy kolektor to więcej ścieków z Mrzeżyna i więcej smrodu dla mieszkańców części Trzebiatowa. Wczoraj też na Białobokach wieczorem lepiej nie wychodzić z domu. Może w tym temacie panowie burmistrzowie mają konkretne wiadomości oprócz powtarzania starej śpiewki, że Mrzeżyno z atrakcjami to perełka gminy i tej, że od smrodu jeszcze nikt nie umarł...

Francik

odpowiedz
23.03.2022 14:58

Redaktorze co Pan miał z języka polskiego w szkole? Zapewne nie za dobrą ocenę. Nie pisze się na oczyszczalnię, bo to rusycyzm, lecz Do oczyszczalni

Sope

odpowiedz
23.03.2022 22:29

ZWiK to cwanioki. Ilu ludzi pobudowało wodociąg za swoje pieniądze a te cwanioki odkupili go za 30% wartości i jeszcze płakali ze im się nie opłaca.

Cenzura działa

odpowiedz
24.03.2022 11:05

Dwukrotnie pisałem, że nie piszę się na oczyszczalnię bo to jest rusycyzm, lecz Do oczyszczalni i dwa razy cenzor SP 24 usuwał komentarz CENZURA DZIAŁA

Mieszkanka

odpowiedz
24.03.2022 12:51

Moze zaprzestańmy bezsensownej wycinki drzew. Ludzie tu przyjeżdżali, zeby być bliżej natury. Betony i spaliny mają w miastach. Tyle budowli powstaje, że nie dziwię się, że mogą być problemy z odprowadzeniem ścieków. A może czas już przestać niszczyć środowisko?

KRZYSZTOF

odpowiedz
23.03.2022 17:15

A no u putina. Zróbcie kanalize

Andrzej

odpowiedz
23.03.2022 18:40

Kto za to zapłaci ,mieszkańcy a smród będzie dalej .

23.03.2022 18:56

No jakże tak, samodzielnie, bez patronatu zaprzyjaźnionych posłów. A może to dlatego się to uda bo bez poselskiego wsparcia. Brawo czas na samodzielność.

Redaktorek

odpowiedz
23.03.2022 19:21

Nie pisze się na oczyszczalnię bo to rusycyzm lecz Do oczyszczalni