Obowiązkowe maseczki. Kiedy i jak je nosić? Mandat za brak?

2020-04-15 14:09
Katarzyna Adamiak
2020-04-15 14:09

Od jutra wchodzi w życie obowiązek zasłaniania nosa i ust przy każdym wyjściu z domu. Kogo dotyczą nowe przepisy i jakie kary grożą za ich złamanie?

Od czwartku (16 kwietnia) noszenie maseczek zakrywających usta i nos będzie obowiązkowe. Można kupić specjalne maseczki chirurgiczne, ale twarz można zakrywać także szalikiem lub chustą.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa. Jak poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński „projekt rozporządzenia został przekazany do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów".

Zgodnie z rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa obowiązkowe będzie m.in. w środach transportu zbiorowego, samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie.

Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy, obiektach kultu religijnego, galeriach handlowych na straganach i na terenie nieruchomości wspólnych.

Z treści rozporządzenia zniknęła informacja o konieczności zakrywania twarzy w lasach i terenach zieleni.

Z obowiązku zakrywania nosa i twarzy zwolnione są m.in. osoby, które podróżują samochodem same bądź z dzieckiem, dzieci do 4 roku życia, osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust, lub nosa.

Obowiązek zdjęcia maseczki będzie dotyczył w przypadku legitymowania przez organy do tego uprawnione.

Mandat za brak maseczki może zostać nałożony na podstawie art. 54 Kodeksu Wykroczeń, a więc za niestosowanie się do powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów lub ograniczeń. Mandat może wynieść do 500 zł. Inspektor sanitarny może natomiast nałożyć karę administracyjną, której wysokość może wynosić od 5 do 30 tys. zł.

Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, jak zakładać ją i zdejmować prawidłowo.
Przed nałożeniem maski należy umyć ręce mydłem i wodą lub płynem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu. Przy zakrywaniu ust i nosa trzeba upewnić się, że między twarzą a maską nie ma żadnych przerw.
Po założeniu maski należy unikać jej dotykania - jeśli to nastąpi, trzeba umyć lub zdezynfekować ręce. Gdy tylko maska zrobi się wilgotna, należy ją zdjąć. W żadnym wypadku nie można używać ponownie masek jednorazowych.
Aby zdjąć maskę, należy chwycić ją z tyłu - za wiązanie. Nie można dotykać przodu materiału. Zużytą maskę trzeba wyrzucić do zamkniętego pojemnika i umyć lub zdezynfekować ręce.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!