Od dziś usta i nos obowiązkowo zakryte. Gdzie musimy zakrywać twarz?

2020-04-16 10:00
Katarzyna Adamiak
2020-04-16 10:00

Usta i nos od dziś muszą być obowiązkowo zakryte. Czy noszenie maseczek w pracy jest konieczne? Czy podczas jazdy samochodem musimy mieć maseczkę? Kto jest zwolniony z tego obowiązku? Sprawdź. 

Noszenie maseczek zakrywających usta i nos jest obowiązkowe. Można kupić specjalne maseczki chirurgiczne, ale twarz można zakrywać także szalikiem lub chustą.

Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe m.in. w środach transportu zbiorowego (autobusy, pociągi, tramwaje, trolejbusy), samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie. Obowiązek dotyczy również osób poruszających się rowerem, motocyklem, skuterem czy na hulajnodze.

Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust jest podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej. Zakrywanie ust i nosa obowiązkowe jest w obiektach handlowych (sklepy, galerie handlowe itd.) na straganach oraz na terenie nieruchomości wspólnych (klatka schodowa, widna, zsyp itd.).

Z obowiązku zakrywania nosa i twarzy zwolnione są m.in. osoby, które podróżują samochodem same, bądź z dzieckiem, dzieci do 4 roku życia, osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust, lub nosa.

Maseczek nie muszą używać osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy. Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.

Zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe dla kierowców transportu publicznego, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób. Również duchowni sprawujący czynności lub obrzędy religijne są zwolnieni z tego obowiązku.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy także żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujących zadania służbowe i stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Z noszenia maseczek zwolnieni są rolnicy podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz osoby przebywające na terenie prywatnym.

Obowiązek zdjęcia maseczki będzie dotyczył w przypadku legitymowania przez organy do tego uprawnione.

Mandat za brak maseczki może zostać nałożony na podstawie art. 54 Kodeksu Wykroczeń, a więc za niestosowanie się do powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów lub ograniczeń. Mandat może wynieść do 500 zł. Inspektor sanitarny może natomiast nałożyć karę administracyjną, której wysokość może wynosić od 5 do 30 tys. zł.


Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!