Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Andrzej Szczygieł zwrócił się do Tomasza Aniuksztysa

2024-04-24 10:57
Karol Szumny
2024-04-24 10:57

Za nami ostatnia sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gryficach. Pod koniec posiedzenia przewodniczący Rady Tomasz Kaszlej podsumował miniony czas. Głos zabrał także ustępujący burmistrz Andrzej Szczygieł, który oprócz podziękowań, skierował również słowa do obecnego na sali obrad burmistrza elekta Tomasza Aniuksztysa.

Wczoraj w Gryficach odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2024). Pod koniec posiedzenia miniony czas podsumował przewodniczący Rady Tomasz Kaszlej. Przedstawił też statystyki związane z działalnością Rady.

- Pragnę podziękować wszystkim, którzy byli związani z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, uczestniczyli w sesjach, pracach komisji oraz tym, którzy przygotowywali materiały. Dziękuję za aktywność oraz zaangażowanie – powiedział Tomasz Kaszlej.

Następnie głos zabrał ustępujący burmistrz Gryfic – Andrzej Szczygieł. Zanim jednak podsumował kadencję, nastąpiło wręczenie podziękowań i upominków dla radnych mijającej kadencji.

- Dobiega końca VIII kadencja Rady Miejskiej w Gryficach. Jest to dla mnie siódma kadencja, czyli prawie 30 lat – rozpoczął swoje przemówienie Andrzej Szczygieł.

Następnie opowiedział o swoich początkach w gryfickim samorządzie. Wymienił także przewodniczących Rady Miejskiej oraz wiceburmistrzów, którzy pełnili funkcje przez minione lata. Wspomniał również o kluczowych inwestycjach, które udało się przez ten czas zrealizować.

Burmistrz podziękował też mieszkańcom, pracownikom urzędu, radnym oraz dyrektorom podległych jednostek. Andrzej Szczygieł zwrócił się również do burmistrza elekta – Tomasza Aniuksztysa – który był obecny na sali obrad.

- Panie burmistrzu, czeka pana poważne zadanie. Myśmy nie przespali tych 30 lat. Życzę panu dwóch kadencji, bo tyle pozwalają dzisiejsze przepisy, żeby rzeczywiście Gryfice piękniały, żeby układała się współpraca z Radą Miejską, bo to jest podstawa – życzył Andrzej Szczygieł. – Nie da się rządzić samodzielnie. Trzeba wspólnie pracować, bo wspólna jest nasza gmina – podkreślił.

Sesja inauguracyjna IX kadencji Rady Miejskiej w Gryficach odbędzie się 7 maja o godzinie 12:00.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!