Otwarcie poddasza dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej

2024-03-29 14:01
Adam Litwinowicz
2024-03-29 14:01

W czwartkowe popołudnie odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego poddasza, które od teraz będzie służyło płotowskim muzykom.

Nazwa inwestycji: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach"

Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim wyniósł: 1 831 252,17 zł
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania: 1.528.939,34 zł
Wkład własny Gminy: 302 312,83 zł

Wykonawcą inwestycji była firma P.P.U.H."POL-MAR" Marek Niedźwiedzki
Nadzór Inwestorski sprawowała firma JKM PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWA Joanna Miklas
Nadzór autorski sprawowała firma Pracownia Projektowania Architektoniczno - Budowlanego Antoni Tomasz Kulesza

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!