Pan Kazimierz Trzpis przeprasza Pana Arkadiusza Szekietę

2021-09-15 13:07
Redakcja
2021-09-15 13:07

Kazimierz Trzpis, w wykonaniu ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Gryficach, w sprawie z oskarżenia prywatnego Arkadiusza Szekiety, sygnatura akt: II K 54/21, przeprasza Pana Arkadiusza Szekietę za treść komentarzy zamieszczonych w dniu 25 stycznia 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage’u „Superportal24 Powiat Gryficki”, w którym bezprawnie:

1) znieważył Pana Arkadiusza Szekietę nazywając go „pajacem” oraz „prostakiem”, także bezpodstawnie sugerował, że Pan Arkadiusz Szekieta „*****-co-się-rusza” lub „b-i-j-e-ż-o-n-ę”.

2) pomówił Pana Arkadiusza Szekietę o postępowanie mogące narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza poprzez bezpodstawne sugerowanie, że jego zachowanie naraża innych pracowników służby zdrowia na ryzyko zarażenia, a także że Pan Arkadiusz Szekieta posiada chamski i wulgarny stosunek do innych ludzi i deklaruje nienawiść do innych.

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w napisanym przeze mnie komentarzach dotyczących Pana Arkadiusza Szekiety, w zakresie w jakim bezpodstawnie miały negatywny wydźwięk względem Arkadiusza Szekiety, są nieprawdziwe, za co przepraszam.

Kazimierz Trzpis