„Piątka ze skarbnikiem”

2021-07-28 16:59
Sylwester Wasiak
2021-07-28 16:59

Robert Krupowicz uzyskał dziś zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania od Rady Miejskiej w Goleniowie. Sprawdźcie, kto jak głosował….

Tuż po udzieleniu przez Radę Miejską absolutorium z wykonania budżetu Robert Krupowicz skierował się w stronę Mirosława Guzikiewicza, skarbnika gminy Goleniów, z którym przybił tzw. „piątkę”, symbolicznie dziękując w ten sposób za zarządzanie gminnym budżetem.
A jak głosowali poszczególni radni? Szczegóły poniżej:

WYNIKI GŁOSOWANIA ZA UDZIELENIEM WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA ROBERTA KRUPOWICZA:
ZA (11 głosów): Krzysztof Czerwiński, Krystyna Jaworska, Robert Kuszyński, Wojciech Łebiński, Jerzy Maksym, Jolanta Musialska, Artur Panek, Andrzej Różański, Krzysztof Rutkowski, Lucyna Skałecka-Włodarczyk, Bogdan Zaczkiewicz.
PRZECIW (5 głosów):Danuta Faryniarz, Marcin Gręblicki, Łukasz Mituła, Aleksandra Muszyńska, Mariusz Skakuj,
WSTRZYMAŁ SIĘ (1 głos): Dorota Chodyko,
Nieobecni (4 radnych): Małgorzata Latka, Krzysztof Sypień, Krzysztof Zajko, Katarzyna Zalewska-Paciorek.

WYNIKI GŁOSOWANIA ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ROBERTA KRUPOWICZA Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU
ZA (11 głosów): Krzysztof Czerwiński, Krystyna Jaworska, Robert Kuszyński, Wojciech Łebiński, Jerzy Maksym, Jolanta Musialska, Artur Panek, Andrzej Różański, Krzysztof Rutkowski, Lucyna Skałecka-Włodarczyk, Bogdan Zaczkiewicz.
PRZECIW (5 głosów):Danuta Faryniarz, Marcin Gręblicki, Łukasz Mituła, Aleksandra Muszyńska, Mariusz Skakuj,
WSTRZYMAŁ SIĘ (1 głos): Dorota Chodyko,
Nieobecni (4 radnych): Małgorzata Latka, Krzysztof Sypień, Krzysztof Zajko, Katarzyna Zalewska-Paciorek.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!