Program Klub 2021 - ruszył nabór

2020-11-27 16:50
Sylwester Wasiak
2020-11-27 16:50

Kluby sportowe w całej Polsce mogą składać już dokumenty o dofinansowanie swojej działalności z rządowego programu KLUB - edycja 2021. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 40 milionów złotych.

Program skierowany jest do małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 lat.
Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.
Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!