Radny będzie się odwoływał

2024-02-21 5:47
Sylwester Wasiak
2024-02-21 5:47

Radny Krzysztof Sypień zapowiada odwołanie się od decyzji wojewody zachodniopomorskiego o pozbawieniu mandatu radnego. Przeczytajcie pełną treść oświadczenia K. Sypienia.

OŚWIADCZENIE

         W związku z Zarządzeniem Zastępczym nr 1/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Goleniowie, niniejszym oświadczam, co następuje.
         Sprawa toczy się w przestrzeni publicznej od około półtora roku, kiedy Wojewoda otrzymał anonimowy donos o domniemanej niezgodności pomiędzy prowadzoną przeze mnie działalnością zawodową w ramach Fundacji CENTRUM ROZWOJU, której jestem założycielem i pełnię w niej funkcję prezesa, a zapisami ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, art. 24f, pkt 1. w zakresie braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Wojewoda znał sprawę od listopada 2022 roku i choć decyzję mógł podjąć już wiele miesięcy temu, rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w dniu 19 lutego b.r., na 2 miesiące przed zakończeniem 5-letniej kadencji oraz na niespełna 2 miesiące przed wyznaczoną datą wyborów samorządowych, w trakcie rozpędzającej się kampanii wyborczej, w której biorę czynny udział w roli niezależnego kandydata ubiegającego się o urząd burmistrza Gminy Goleniów. Nie chcąc dziś oceniać tej sytuacji, zwracam się z prośbą do Państwa, aby każdy zinterpretował ją we własnym zakresie.
          Cała „afera” związana jest z występem młodych baletnic uczęszczających na zajęcia do Akademii Baletu w Goleniowie organizowanych przez Fundację Centrum Rozwoju, który odbył się jednorazowo w czerwcu 2019 roku oraz po przerwie związanej z pandemią COViD-19 – w dwóch turach w czerwcu 2022 roku. Występy były formą uroczystego zakończenia roku szkolnego przy udziale rodzin oraz bliskich, w jedynej nadającej się do tego celu, choć pozostawiającej wiele do życzenia pod względem technicznym przestrzeni w naszej Gminie – sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury. Sala została wynajęta na ogólnodostępnych zasadach, bez uprzywilejowania względem innych podmiotów korzystających również z tej przestrzeni. Pomimo że występy nie miały charakteru cyklicznego ani zarobkowego, „kością niezgody” okazał się sam fakt wykorzystania do występów budynku GDK, będącego mieniem komunalnym Gminy w momencie, którym byłem już radnym. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że gdyby Fundacja podjęła decyzję o zorganizowaniu występów baletnic na plantach miejskich lub w parku, również można by uznać, iż zostało wówczas wykorzystane mienie komunalne do działalności gospodarczej radnego.
       Wojewoda słusznie wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, że istotą artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie jest zapobieżenie angażowaniu się radnych w sytuacje mogące prowadzić do nadużyć skutkujących utratą zaufania obywateli do organów władzy publicznej. Jednak z największym moim przekonaniem sytuacja, która miała miejsce w moim przypadku, taką nie jest, co więcej, wycofując się z zamiaru zorganizowania występu na scenie GDK, przyczyniłbym się do dyskryminowania i ograniczenia praw do użycia na równych zasadach ogólnodostępnej przestrzeni uzdolnionym dziewczętom – pełnoprawnym mieszkankom naszej gminy, których rodzice i bliscy, podobnie jak my wszyscy, w formie opłacanych podatków, finansujemy to wspólne mienie. Dlatego będąc w pełni przekonanym o niewłaściwym rozstrzygnięciu Wojewody w mojej konkretnej sprawie, skorzystam z przysługującego mi prawa do odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, licząc na obiektywną ponowną analizę.

Z poważaniem
Krzysztof Sypień

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!