Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne

2023-08-21 8:25
Karol Szumny
2023-08-21 8:25

W poniedziałek i we wtorek odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne. W poniedziałek ustne, we wtorek pisemne. Przystąpienie do egzaminów poprawkowych zadeklarowało blisko 33,7 tys. maturzystów – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W tym roku egzaminy dojrzałości przeprowadzono w dwóch formułach. W nowej (Formuła 2023) maturę zdawali absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Absolwenci czteroletnich techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia zdawali maturę jeszcze w starej formule (Formuła 2015). W tej samej zdawali też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Niezależnie od formuły maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Maturzyści musieli też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!