Skarbnik wygrywa konkurs!

2021-04-22 15:42
Sylwester Wasiak
2021-04-22 15:42

Co dalej ze skarbnikiem gminy Goleniów Mirosławem Guzikiewiczem?

Foto: FB M. Guzkiewicz

Mirosław Guzikiewicz wygrał konkurs ogłoszony przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisko specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Szczecinie.
Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK.
Jak informuje NIK, wpłynęło ogółem 5 aplikacji, do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego przeszło dwóch kandydatów, a prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął ostatecznie decyzję o zakwalifikowaniu do pracy na stanowisku specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Szczecinie Mirosława Guzikiewicza.
Czy to oznacza, że M. Guzikiewicz opuści stanowisko skarbnika gminy Goleniów? Sam zainteresowany odmówił, póki co komentarza w tej sprawie. Wysoce prawdopodobne wydaje się jednak, że już wkrótce złoży on wypowiedzenie i odejdzie z pracy w gminie Goleniów.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!