Uhonorowany Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego!

2021-11-18 21:35
Sylwester Wasiak
2021-11-18 21:35

Wieloletni działacz organizacji zrzeszających rzemieślników i przedsiębiorców, m.in. członek zarządu goleniowskiego Cechu – Władysław Jefremienko otrzymał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego!

Uroczystość odbyła się w czwartek na Zamku Książąt Pomorskich, a goleniowianin Władysław Jefremienko Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymał z rąk marszałka województwa Olgierda Geblewicza.
Władysława Jefremienko przez ponad cztery dekady działał w organizacjach zrzeszających rzemieślników i przedsiębiorców. Od 1987 roku był Członkiem Zarządu Cechu w Goleniowie, a od lat 90. XX wieku - Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie Od 2005 do 2021 był jej prezesem. Wcześniej – przez dwie kadencje wiceprezesem. Od wielu lat zasiada w organach statutowych Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Obecnie jest wiceprezesem i przewodniczącym komisji administracyjno-technicznej. Brał udział w pracach Komisji Trójstronnej ds. dialogu społeczno-gospodarczego pod przewodnictwem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Jest również członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Od 1990 r. jest członkiem Ligi Obrony Kraju, od 2000 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie. Jest także założycielem Klubu Żeglarskiego i Motorowodnego LOK w Stepnicy. Do niedawna pełni funkcję Komandora Klubu, który prowadzi m.in. działalnością szkoleniową dla dzieci i młodzieży. Władysław Jefremienko jest również założycielem fundacji „Pomoc Służbie Zdrowia im. Janusza Łotockiego w Goleniowie”.
Od lat aktywnie promuje zachodniopomorskie rzemiosło w kraju i za granicą. Uczestniczył w powstaniu dwóch szkół branżowych prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą i Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej MiŚP. Uczestniczył w programach stypendialnych wspierających młodzież z terenów wiejskich. Brał udział w tworzeniu Jarmarku Jakubowego jako promocji rzemiosła.
Władysław Jefremienko od lat. 70 prowadzi firmę działającą w branży budowlanej, instalatorstwa elektrycznego, automatyki przemysłowej.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Bogumiła

odpowiedz
21.11.2021 10:32

Gratulacje życzę zdrowia