Wiceburmistrz stanie przed sądem

2023-10-06 5:00
Sylwester Wasiak
2023-10-06 5:00

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi H., byłemu zastępcy burmistrza Nowogardu. Podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów…

Jak przekazała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, 2 października 2023 r. do Sądu Rejonowego w Goleniowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi H., byłemu zastępcy Burmistrza Nowogardu, któremu zarzucono popełnienie łącznie dwudziestu przestępstw, w tym pięciu przestępstw o charakterze korupcyjnym, obejmującym żądanie – i uzyskanie – w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści osobistej i majątkowej od osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Nowogard w zamian za zaliczenie rzekomo wykonanych prac. Jarosławowi H. zarzucono również udział w procederze dokonywania nierzetelnych wpisów w Systemie Informacji Medycznej P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) o przeprowadzonych rzekomo wobec ustalonych osób szczepieniach przeciwko Covid-19, nadto jeden z zarzutów dotyczył posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegaturę w Szczecinie. Funkcjonariusze CBA w dniu 23 sierpnia 2022 r., realizując postanowienie prokuratora, zatrzymali Jarosława H., wobec którego sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Środek ten stosowany jest wobec oskarżonego nieprzerwanie od dnia zatrzymania.

W toku śledztwa Jarosław H. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i wyraził gotowość dobrowolnego poddania się karze. Wobec powyższego do aktu oskarżenia prokurator dołączył wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec oskarżonego Jarosława H. i wymierzenie uzgodnionej z nim sankcji karnej, w tym kary 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz środków o charakterze finansowym, jak również orzeczenie wobec niego na okres 10 lat zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10% akcji lub udziałów.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!