Wracają Barnimy

2023-12-05 5:46
Sylwester Wasiak
2023-12-05 5:46

Po przerwie ponownie odbędzie się gala wręczania nagród Barnima w gminie Goleniów. Ruszył proces zgłaszania kandydatur, który potrwa do 22 grudnia.

Wczoraj władze gminy Goleniów poinformowały, że uruchomiono procedurę zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Nagroda jest przyznawana w szczególności za
- znaczące dokonania w zakresie twórczości artystycznej, oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,
- dokonanie spektakularnego wyczynu sportowego lub turystycznego na miarę regionalną, krajową bądź międzynarodową,
- wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu w Gminie Goleniów,
- dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy, promowanie Gminy w kraju i za granicą,
- wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, wybitną działalność charytatywną i filantropijną.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne, grupy obywatelskie, nieformalne, liczące co najmniej 10 osób.

Wnioski powinny wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do dnia 22 grudnia 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Barnim”.
Wnioski do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz na stronie internetowej www.goleniow.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej gali.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!